LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần lễ thứ :    
   
File đính kèm : {{tep.FileName}}
Chú thích lần sửa:
Lần 1: Đỏ
Lần 2: Xanh
Lần 3: Tím
Thứ ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
{{x.Thu}}
{{x.Ngay}}
{{dt.NgayGioBD | date :'HH:mm'}} {{dt.NoiDung}} {{dt.ThanhPhan}} {{dt.DiaDiem}} {{dt.ChuTri}}
Ghi Chú :

𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝑵𝒈𝒐̂𝒏 𝒏𝒈𝒖̛̃ & 𝒗𝒂̆𝒏 𝒉𝒐́𝒂 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑩𝒂̉𝒏

  • Nhà A4, P.16, 170 An Dương Vương, P. Nguyễn Văn Cừ,
  • Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
  • japancenter@qnu.edu.vn
  • (84-256) 3636129
  • https://japancenter.qnu.edu.vn/